ISME logo

International Society for Music Education -
pasaules līmeņa atbalsta platforma
mūzikas izglītībā
Organizācija International Society for Music Education ir pasaules līmeņa sadarbības tīkls pirmsskolas, sākumskolas, pamatskolas, vidusskolas un augstskolu mūzikas izglītotājiem, mūzikas izglītības pētniekiem un studentiem, mūzikas izpildītājmākslas pedagogiem, mūziķiem, mūzikas terapeitiem un mūzikas medicīnas praktiķiem.

ISME darbojas no 1953.gada un ir vadošā starptautiskā organizācija mūzikas izglītības jomā. Tās valde atrodas Austrālijā. Organizācijā ir individuālie un kolektīvie biedri, kas pārstāv vairāk nekā 70 pasaules valstis. ISME ir Starptautiskās mūzikas padomes (International Music Council) un UNESCO biedrs.

Organizācijas pamatā ir ideja, ka katram indivīdam ir tiesības uz mūzikas izglītību. Organizācija dibināta ar mērķi sekmēt mūzikas izglītību kā integrētu vispārējās izglītības sastāvdaļu. Vairāk kā 50 pastāvēšanas gados tā kļuvusi par pasaules līmeņa atbalsta platformu mūzikas izglītotājiem, kas vēlas, lai viņu profesija tiktu nopietni uztverta citu mācību priekšmetu pedagogu, politiķu, politikas veidotāju vidū, kā arī organizācijās, kuras atbalsta kultūru, izglītību, kultūras mantojuma saglabāšanu.

ISME uzskata, ka dzīvā mūzikas pieredze tās daudzveidīgajos aspektos ir vitāla katra cilvēka dzīves daļa. ISME misija ir veicināt šo pieredzi:
- veidojot un atbalstot pasaules mēroga mūzikas izglītotāju sabiedrību, ko raksturo savstarpēja cieņa un atbalsts;
- veicinot globālu starpkultūru sapratni un sadarbību starp pasaules mūzikas izglītotājiem;
- sekmēt visu vecumu cilvēku mūzikas izglītību visā pasaulē.

ISME galvenās aktivitātes ir norises ISME komisijās, publikācijas un pasaules un reģionāla mēroga konferences, semināri un sadarbības tīkli.

ISME darbojas komisijas atsevišķās mūzikas izglītības jomās:
- mūzikas norises sabiedrībā;
- zinātniskā pētniecība;
- mūzikas izglītība pirmsskolā;
- profesionālo mūziķu izglītība;
- mūzika skolā un skolotāju izglītība;
- mūzika speciālajā izglītībā, mūzikas terapija un mūzikas medicīna;
- mūzikas politika, mūzika kultūrā, izglītībā un masu mēdijos.

Pirmsskolas mūzikas izglītības jomā strādā Commission for Early Childhood Music Education (ECME).
ISME izdod divus žurnālus – „International Journal of Music Education” un „Music Education International”, ISME biļetenu, kā arī konferenču rakstu krājumus.

ISME organizē pasaules līmeņa konferences ik pēc diviem gadiem.
Plašāka informācija par organizācijas darbību pieejama ISME mājaslapā www.isme.org.

Latvijas Pirmsskolas mūzikas izglītības asociācija ir Starptautiskās mūzikas izglītības biedrības International Society for Music Education (ISME) kolektīvais biedrs kopš 2010.gada janvāra.Ja vēlaties saņemt PMIA jaunumus e-pastā, lūdzam sūtīt norādi “Jaunumi” uz e-pasta adresi pmia@pmia.lv.


Latvijas pirmsskolas mūzikas izglītības asociācija