Latvijas Pirmsskolas mūzikas izglītības asociācija ir biedrība,  kurā apvienojas pedagogi, vecāki, mūziķi, studenti, izglītības iestādes, nevalstiskas organizācijas, komercsabiedrības un citi interesenti, kuri ieinteresēti Latvijas Pirmsskolas mūzikas izglītības asociācijas mērķu īstenošanā.

Organizācija dibināta 2009. gada 16. septembrī.

Latvijas Pirmsskolas mūzikas izglītības asociācijas mērķi ir:

- veicināt sabiedrības izpratni par mūzikas izglītības nozīmi bērna personības vispārējā un muzikālajā attīstībā;
- iesaistīt ģimenes, pirmsskolas izglītības pedagogus un citus interesentus pirmsskolas vecuma bērnu muzikālās izglītības sekmēšanā.

Statūti
Iestāšanās organizācijā
Iestāšanās maksa un Biedra nauda
doc Iestāšanās iesniegums fiziskām personām.

No 2010.gada janvāra Latvijas Pirmsskolas mūzikas izglītības asociācija ir Starptautiskās mūzikas izglītības biedrības (International Society for Music Education (ISME)) kolektīvais biedrs.
Par ISME


Latvijas pirmsskolas mūzikas izglītības asociācija