Statūti
Iestāšanās organizācijā

Iestāšanās maksa un Biedra nauda

Individuālajiem biedriem (fiziskām personām) noteikta biedra nauda 17,- EUR/ gadā,
kolektīvajiem biedriem – 34, EUR/gadā.

Biedra nauda attiecas uz laika periodu no janvāra līdz decembrim
(pirmajā dalības gadā – no iestāšanās mēneša līdz decembrim).

Biedra nauda jāiemaksā Latvijas Pirmsskolas mūzikas izglītības asociācijas kontā viena mēneša laikā pēc iestāšanās asociācijā.
Nākamajos dalības gados biedra nauda jāiemaksā laikā līdz 1. februārim.


Rekvizīti:

Latvijas Pirmsskolas mūzikas izglītības asociācija, biedrība
Reģ. Nr. 50008146261
Juridiskā adrese: Anniņmuižas bulvāris 44-17, Rīga, LV 1069

AS Luminor Bank, NDEALV2X
Konts LV56NDEA0000082439068


Latvijas pirmsskolas mūzikas izglītības asociācija