Statūti
Iestāšanās maksa un biedra nauda

Iestāšanās organizācijā

Latvijas Pirmsskolas mūzikas izglītības asociācijā var iestāties jebkura fiziska un juridiska persona, kura ieinteresēta organizācijas mērķu īstenošanā.

Individuālie pretendenti (fiziskas personas) nosūta iesniegumu (veidlapa atrodama sadaļā „Par mums”) Latvijas Pirmsskolas mūzikas izglītības asociācijas valdei, Anniņmuižas bulvārī 44-17, Rīgā, LV1069, vai skenētā veidā uz
e-pasta adresi pmia@pmia.lv.

Kolektīvie pretendenti (juridiskas personas) nosūta oficiālu organizācijas vēstuli Latvijas Pirmsskolas mūzikas izglītības asociācijas valdei, Anniņmuižas bulvārī 44-17, Rīgā, LV 1069, papildus norādot kontaktpersonas vārdu, uzvārdu, amatu, organizācijas e-pasta adresi, kontakttālruni, kontaktpersonas e-pasta adresi, organizācijas darbinieku/ biedru skaitu.

Valdes lēmums par biedra uzņemšanu asociācijā vai atteikums tiek nosūtīts uz pretendenta e-pasta adresi ne vēlāk kā divu nedēļu laikā pēc pretendenta iesnieguma saņemšanas.


Latvijas pirmsskolas mūzikas izglītības asociācija