erasmus

Laikā no 2016. gada decembra Latvijas Pirmsskolas mūzikas izglītības asociācija īsteno
stratēģiskās partnerības projektu

“Me and Music” (“Es un mūzika”) Eiropas Savienības programmas Erasmus+ ietvaros.

Mūzikai ir nozīmīga loma bērna emocionālajā un intelektuālajā attīstībā, taču pirmsskolā mūzikas aktivitātēm nereti tiek piešķirta izklaidējoša loma. Pirmsskolas mūzikas skolotāju profesionālā asociācija un divas pirmsskolas izglītības iestādes apvienojušas spēkus, lai sadarbībā veidotu mācību resursu, kas sniegtu skolotājiem iespēju pilnīgāk izmantot mūzikas potenciālu bērna attīstībai, kognitīvo un nekognitīvo sasniegumu veicināšanai.Projekta mērķis:

paaugstināt mūzikas mūzikas mācīšanas kvalitāti un statusu pirmsskolas izglītībā, tādējādi veicinot pirmsskolas kvalitātes uzlabošanu Eiropas pirmsskolas izglītības iestādēs.Projekta uzdevumi:
  • inovatīvas metodoloģijas un mācību resursu izstrāde mūzikas mācīšanai pirmsskolā;
  • metodoloģijas aprobācija izglītības praksē;
  • salīdzinošs pētījums pr pirmsskolas izglītības skolotāju radošumu;
  • vecāku iesaistīšanās pedagoģiskajā procesā un ģimeņu sociālās iekļaušanas veicināšana;
  • pirmsskolas izglītības labas prakses piemēru izplatīšana vietējā un Eiropas līmenī.

Projekta partneri:
  • Latvijas Pirmsskolas mūzikas izglītības asociācija (Latvija), projekta koordinators,
  • Tallinas bērnudārzs “Männi” (Igaunija),
  • bērnudārzs Vádarvácska Óvoda (Ungārija).

Paredzamie rezultāti:

  • izstrādāts mācību resurss “Es un mūzika” - mūzikas programmas vadlīnijas 5-6-gadīgoiem bērniem, muzikālo aktivitāšu apraksti, muzikālo aktivitāšu paraugi videoformātā,
  • veikts pētījums visās partnervalstīs par pirmsskolas skolotāju radošumu, projekta dalībnieki piedalījušies pieredzes apmaiņas aktivitātēs Latvijā, Igaunijā un Ungārijā.

Latvijas pirmsskolas mūzikas izglītības asociācija